• Siłownia – ćwiczenia wzmacniające, odchudzające i siłowe pod okiem instruktora. Udzielamy konsultacji dietetycznych, układamy programy treningowe, dobieramy suplementy diet.

  • Trening funkcjonalny jest nowym trendem w nowoczesnym podejściu do treningu, zarówno w fitnessie jak i w treningu personalnym. To wielostawowość ćwiczeń wielopłaszczyznowego i bogatego proprioceptywnie będącego zbiorem powszechnych i użytecznych ćwiczeń mających na celu ułatwienie funkcjonowania w przestrzeni danej jednostce, uwolnienia jej od potencjalnego lub już istniejącego bólu, urazów spowodowanych niewłaściwą postawą ciała oraz niewłaściwym wykonywaniem czynności motorycznych dnia codziennego. Każdy trening funkcjonalny jest dostosowany do danej osoby pod względem motoryczności organizmu. Złożoność wykonywanych ćwiczeń w treningu funkcjonalnym pociąga za sobą wymuszenie intensywniejszego krążenia krwi, a co za tym idzie, poprawę jego działania oraz wzrost wydolności organizmu – wytrzymałości tlenowej i mięśniowej. Trening funkcjonalny harmonijnie wzmacnia mięśnie całego ciała i symetryzuje je. Wielką zaletą jest to, iż aktywuje wszystkie rodzaje włókien mięśniowych, mięśnie głębokie oraz posturalne, odpowiadające za prawidłową postawę oraz za zdrowie kręgosłupa.

  • Trening Obwodowy – to trening polegający na ćwiczeniu wszystkich partii i grup mięśniowych naprzemian po sobie w określonym czasie. Maszyny z serii Life Fitness umożliwiają wykonanie tego treningu od 8 do 15 stacjach, angażujących naprzemian przeciwstawne partie mięśniowe w krótkim czasie. Trening w tej strefie dodatkowo wzmacnia układ krążeniowo-oddechowy. Poprzez zaangażowanie wszystkich grup mięśniowych niesamowicie przyspiesza spalanie tłuszczu. Buduje również wytrzymałość i wydolność mięśniową.
    Ten rodzaj treningu polecamy osobom w każdym wieku, o różnej wydolności fizycznej i chcącym zmaksymalizować efekty w jak najkrótszym czasie.

  • Cross – fit – jest uniwersalnym programem treningowym dla każdego niezależnie od wieku, siły, poziomu sprawności i doświadczenia. Podczas treningu samodzielne dopasowujemy go do naszych możliwości poprzez modyfikacje czasu wykonania ćwiczenia, ilości powtórzeń, intensywności itp. Głównym założeniem treningu jest osiągnięcie sprawności w dziesięciu różnych obszarach fizycznych. – wydolność krążeniowo-oddechowa, wytrzymałość, siła, gibkość, moc, szybkość, zwinność, równowaga, koordynacja i dokładność. Wzrost sprawności fizycznej jest zatem równomiernym przesuwaniem się w górę granicy wydolności we wszystkich wyżej wymienionych obszarach. Cross-fit kształtuje całą sylwetkę.

  • Trening personalny (trener osobisty) jest osobą, która pomaga ludziom w osiągnięciu pożądanej kondycji fizycznej i sylwetki. W tym celu indywidualnie dopasowuje program ćwiczeń oraz dobiera odpowiednią dietę dla swojego klienta uwzględniając jego warunki fizyczne, stan zdrowia oraz charakter.